PIOTR SENDECKI Z KANCELARII SENDECKI I PARTNERZY - SPÓŁKA PARTNERSKA

Adwokat Piotr Sendecki prowadzi praktykę adwokacką od 1989 r. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego. Specjalizując się w sprawach gospodarczych, uczestniczy jako doradca w procesach tworzenia nowych i przekształceniach istniejących podmiotów gospodarczych, a także w bieżącej obsłudze prawnej spółek. Uczestniczył w postępowaniach prywatyzacyjnych i komercjalizacyjnych. Utrzymując związek z prawem sądowym występuje jako obrońca w procesach karnych, zwłaszcza w tych, w których z prawem karnym łączy się element cywilistyczny lub gospodarczy. Od 2006 jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A., notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest także arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.  

Z uwagi na odbywane przez mecenasa Piotra Sendeckiego zagraniczne staże i praktyki zawodowe (m.in. w Ministerstwie Finansów Rządu Kanady, jako stypendysta Canadian Bar Association, a także w Holandii i Niemczech) oraz częste kontakty z klientami i adwokatami z innych krajów, Kancelaria ma doświadczenie w obsłudze klientów zagranicznych. Świadcząc pomoc prawną zagranicznym osobom fizycznym i prawnym spółka prowadzi obsługę w języku angielskim i niemieckim.  

Partnerzy Kancelarii uczestniczą od lat w międzynarodowych konferencjach prawniczych z zakresu prawa gospodarczego (konferencje IBA) oraz ochrony praw człowieka (seminaria ELENA/ECRE oraz Komisji Praw Człowieka przy NRA, której Piotr Sendecki jest przewodniczącym). Zagadnienia ochrony praw człowieka, są ważnym elementem świadczonej przez spółkę pomocy prawnej. W ramach tej problematyki prowadzone są sprawy przed organami międzynarodowymi, takimi jak Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.   

Mecenas Piotr Sendecki współpracuje z innymi adwokatami, głównie swoimi wychowankami (byłymi aplikantami) w konkretnych sprawach, wymagających współdziałania większej liczby prawników. Aktualnie w Kancelarii zatrudnionych jest pięciu aplikantów, jedna osoba po zdanym egzaminie adwokackim i dwie osoby niebędące prawnikami. 
 

Kancelaria udziela nadto pomocy prawnej pro bono. Stałym beneficjentem świadczonej pomocy jest Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Adwokat Piotr Sendecki poświęca się także pracy w samorządzie adwokackim w latach 2007-2010 i w obecnej kadencji, jako Dziekan Izby Adwokackiej w Lublinie.

 

 

Galeria: 
20-075
Ulica: 
ul. Ogrodowa 10/2
Tel.: 
+48 81 534 20 76