AURELIA KOKSZTYS-ŁUĆ, BARTOSZ ŁUĆ Z ADWOKACKIEJ SPÓŁKI PARTNERSKIEJ ŁUĆ I KOKSZTYS - ŁUĆ

            Aurelia Koksztys-Łuć i Bartosz Łuć prowadzą działalność jako adwokaci od 1 stycznia 2000 r. Wcześniej, w 1994 r. ukończyli studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim a następnie odbyli aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu, pracując w jednej z wiodących spółek prawniczych w Jeleniej Górze. Ugruntowana wiedza, długoletnia praktyka i doświadczenie uzyskane w sądach i pod opieką znakomitych patronów pomogło im zgromadzić odpowiedni zespół prawników i utworzyć jedną z pierwszych partnerskich spółek prawniczych.

            Wspólnicy mają za sobą kilkanaście lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej w zasadzie we wszystkich dziedzinach prawa, poczynając od spraw sądowych, poprzez skomplikowane przekształcenia spółek prawa handlowego, tworzenie nowych podmiotów prawa, likwidacje i upadłości, postępowania administracyjne i rejestrowe, na doradztwie prawnym kończąc. Aktualnie spółka stale obsługuje kilkanaście różnego rodzaju podmiotów, w tym prywatne spółki prawa handlowego, podmioty powiązane z samorządem terytorialnym, podmioty lecznicze, przedsiębiorstwa i spółdzielnię. Partnerzy spółki indywidualnie prowadzą sprawy ze wszystkich dziedzin prawa, starając się jednak specjalizować w wybranych zagadnieniach. Położenie Jeleniej Góry na styku trzech granic sprzyja również aktywności w zakresie szeroko rozumianej pomocy prawnej świadczonej podmiotom zagranicznym. Obaj partnerzy ukończyli podyplomowe studia z zakresu praktycznego zastosowania prawa europejskiego.

            Spółka dysponuje położonym 100 metrów od sądów lokalem o powierzchni 160 m2 pozwalającym prowadzić działalność w komfortowych warunkach zarówno dla prawników jak i ich klientów. Wspólnicy i współpracownicy władają najpopularniejszymi językami obcymi, w związku z tym spółka może zapewnić obsługę w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim.

            Aktualnie w Spółce pracuje troje aplikantów adwokackich: Paweł Dziekiewicz, Anna Kaszuba, Domnika Pajdzik oraz Dyzma Bebak. Nad pracą biura czuwa Kierownik Biura w osobie Sylwii Grześ. Wspólnicy stale współpracują również ze spółką Recompensum kierowaną przez Olafa Hambergera.

 Aurelia Koksztys - Łuć zajmuje się w szeroko rozumianym prawem cywilnym. Jest specjalistką prawa rodzinnego (w szczególności w zakresie rozwodów i podziałów majątku) oraz praw a nieruchomości. Współpracuje z innymi kancelariami adwokackimi w ramach projektu Divortium – Kancelaria Prawa Rodzinnego i Rozwodów. Drugą specjalizację stanowią sprawy gospodarcze i prawo handlowe. Pracę magisterską obroniła pod kieru nkiem Profesora Józefa Frąckowiaka. Wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w spółce przy tworzeniu i nadzorowaniu funkcjonowania podmiotów prawa handlowego. Zasiada również w Radzie Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialności. Ponadto dzięki biegłej znajomość języka niemieckiego została wpisana na listę adwokatów polecanych przez Konsulat RFN i obsługuje klientów niemieckojęzycznych.

            Jej pozycja zawodowa uznana został również przez środowisko Adwokatury. Od 10 lat jest wykładowcą Komisji Szkolenia Aplikantów a od 2013 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu.

Bartosz Łuć od lat zajmuje się prowadzeniem skomplikowanych procesów w sprawach cywilnych odszkodowawczych. Ponadto jest specjalistą w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Do jego największych prawniczych sukcesów zaliczyć należy skuteczną skargę konstytucyjną zakończoną uchyleniem niekonstytucyjnego przepisu. Dzięki wieloletniej obsłudze podmiotów leczniczych posiada wiedzę i doświadczenie w szeroko rozumianym prawie medycznym. Od lat zajmuje się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji. Występuje również w procesach sądowych w sprawach klientów indywidualnych.

 Od początku swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczy w działalności Adwokatury, jako członek komisji merytorycznych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wykładowca w ramach szkoleń dla aplikantów adwokackich. Od 2009 r. jest prezesem Stowarzyszenia Prawników Iurislink. W 2013 r. został członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu. 

 

Galeria: 
58-500
Ulica: 
ul. Grottgera 12/1
Tel.: 
+48 75 753 56 30