I Łódzki Kongres Kobiet

W dniu 20 kwietnia b.r. odbył się I-Łódzki Kongres Kobiet w Łodzi. Z przyjemnością przyjęłam propozycję udziału w tym wydarzeniu oraz sprawowania opieki prawnej przy jego organizacji. Łódzki Kongres Kobiet został zorganizowany pod hasłem Partnerstwo i Kreatywność. Celem Kongresu Kobiet, który powstał w czerwcu 2009 r. jako spontaniczny ruch społeczny, jest aktywizacja kobiet w Polsce społecznie i politycznie. W I- Kongresie Kobiet wzięło udział 4000 kobiet z całego kraju. Omawiany był wówczas wkład kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce, okresu największych zmian gospodarczo- społecznych. Kongres Kobiet zrzesza zarówno osoby indywidualne,  jak i organizacje pozarządowe m.in. związki zawodowe,  przedstawicieli pracodawców. Biorą w nim udział kobiety biznesu, polityki, przedstawicielki świata nauki, sztuki, dziennikarstwa. Inicjatywa ta skupia kobiety z całej Polski, wywodzące się z różnych środowisk i reprezentujące różne poglądy. Ruch ten nie jest związany z żadną instytucją ani partią polityczną. Do Rady Programowej Kongresu Kobiet należą ekspertki z różnych dziedzin, m.in. Danuta Hübner, Magdalena Środa, Hanna Gronkiewicz- Waltz, Wanda Nowicka, Dorota Warakomska, Irena Eris, Henryka Krzywnos-Strycharska, Elżbieta Penderecka, Kazimiera Szczuka, Urszula Dudziak i wiele innych. W styczniu 2010 r. Kongres Kobiet został sformalizowany i powstało Stowarzyszenie Kongres Kobiet.  W czerwcu b.r. odbędzie się w Warszawie V ogólnopolski Kongres Kobiet pod hasłem Partnerstwo, Solidarność, Różnorodność. Niezależnie od Kongresu Kobiet  organizowanego w Warszawie, odbywa się równolegle wiele regionalnych Kongresów Kobiet w wielu miastach Polski.  W kwietniu uczestniczyłam w I-Łódzkim Kongresie Kobiet.  Matronat nad jego organizacją objęły m.in. Agnieszka Kozłowska- Rajewicz - pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi, Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzka oraz euro posłanka Joanna Skrzydlewska. Gośćmi Kongresu były m.in. prof. dr hab. Danuta Hübner - przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, prof. Elżbieta Oleksy (Ośrodek Naukowo Badawczy Problematyki Kobiet UŁ), prof. Ewa Malinowska (Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych UŁ), dr Barbara Labuda- założycielka pierwszej Grupy Parlamentarnej Kobiet), prof. Zdzisława Janowska (założycielka Międzynarodowej Fundacji Kobiet, polityczka), dr Ewa- Umińska – Zimny- ekspert ONZ, wykładowca SGH zajmująca się kwestiami rozwoju oraz roli kobiet w nowoczesnej gospodarce.  Ideą tegorocznego Łódzkiego Kongresu Kobiet było zachęcenie kobiet do partnerstwa, wspólnego działania w różnych dziedzinach życia. Przed rozpoczęciem dyskusji, obecni na sali uczestnicy i goście w podniosłym nastroju zaśpiewali hymn Łodzi „Prząśniczkę”. Z kogoś ust padło wówczas hasło, że „nie tylko Polska jest kobietą, ale również Łódź jest Kobietą”. Być może dlatego, że aktualnie zarówno Prezydent Łodzi jak i Wojewoda Łódzki są kobietami. Stwierdzenie to ma jednak przede wszystkim swoje źródło w łódzkiej tradycji przemysłu tekstylnego, którego nieodłączną częścią są kobiety. Podczas panelu głównego, przedmiotem dyskusji była kwestia równouprawnienia kobiet, stworzenia im szans na rozwój w życiu zawodowym, politycznym i społecznym. Zastanawiano się, czy wprowadzenie parytetów realnie ułatwi kobietom aktywizację w życiu politycznym.  Nie zabrakło oczywiście miejsca na dyskusję o trudach współczesnej kobiety, godzenia macierzyństwa z życiem zawodowym. Zastanawiano się, czy fakt dużej dysproporcji w udziale kobiet i mężczyzn w życiu politycznym i wielu dziedzinach życia społecznego jest tylko wynikiem tradycji, czy również konsekwencją braku inicjatywy ze strony kobiet, którym z uwagi na liczne obowiązki rodzinne i zawodowe brakuje czasu i siły na aktywizację w innych obszarach życia. Podkreślono jak ważne jest współdziałanie i solidarność kobiet, aspirujących do udziału w polityce oraz innych dziedzinach zdominowanych przez mężczyzn. Nie umniejszono przy tym roli mężczyzn, także obecnych na sali i przysłuchujących się dyskusji, którzy gotowi są wspierać kobiety w ich dążeniach. Kongres Kobiet jest wprawdzie ruchem skupionym wokół problematyki współczesnej kobiety, to jednak jego uczestnikami nie muszą być i nie są wyłącznie kobiety. Podkreślono rolę kobiet w polityce, ekonomii i biznesie. Nie została również przeoczona potrzeba wsparcia aktywizacji kobiet z małych miejscowości oraz terenów wiejskich. Dyskusja przebiegała w miłej atmosferze, na scenie oprócz gości, dziennikarce  Dorocie Warakomskiej towarzyszył uroczy biszkoptowy labrador, który z uwagi na udział  mediów zapewne niebawem zyska status psa-celebryty.    Po zakończeniu panelu głównego nie mniej interesujące okazały się panele tematyczne. Odbywały się one równolegle i dotyczyły m.in. problematyki ekonomii równości - konsekwencji społecznych, nierównych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, wpływu obecności kobiet w zarządach na ekonomiczne efekty firm, przedsiębiorczości kobiet - sposobów radzenia sobie z wykluczeniem zawodowym, prowadzenia własnej działalności, dbałości o zdrowie kobiety dojrzałej, cudzoziemek w Polsce, edukacji, łączenia pracy i rodzicielstwa, a także lokalnych problemów Łodzi, w kontekście wyzwań stojących przed tym miastem.   Szczególnie zainteresował mnie panel poświęcony problemowi przemocy wobec dzieci, którego ambasadorką była Sędzia Anna Maria Wesołowska. Brali w nim udział specjaliści, psycholog oraz terapeutka, którzy przedstawili genezę historyczną i źródła stosowania przemocy w rodzinie, formy takiej przemocy oraz zalecane sposoby reagowania w przypadku konfrontacji z takim problemem. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie Sędzia Anna Maria Wesołowska, od lat aktywnie zaangażowana w inicjatywę społeczną, której celem jest zwalczanie przemocy w rodzinie, w szczególności przemocy wobec dzieci. Pani Sędzia, która była inicjatorką stworzenia „Niebieskiej Karty”, podzieliła się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami zawodowymi jako sędziego karnisty w kontekście tego problemu, który w przeszłości był marginalizowany. Podkreśliła również, jak bardzo zmieniło się nastawienie społeczne do kwestii stosowania przemocy wobec dzieci.  Kongres Kobiet i tematyka wokół której się skupia, przyciąga coraz większe zainteresowanie osób z różnych środowisk społecznych i zawodowych. Ta początkowo spontaniczna inicjatywa społeczna przeobraziła się w stowarzyszenie, które od kilku lat działa na skalę ogólnopolską i lokalną. Udział w Łódzkim Kongresie Kobiet był dla mnie jako kobiety, ale również adwokata cennym doświadczeniem. Zachęcam Panie i Panów do udziału i wspierania organizacji kolejnych Kongresów Kobiet, które będą odbywały się w Łodzi, w Warszawie i innych rejonach Polski.   

  

 

    

Autor: 
Anna Szczepaniak