Medal Wolności dla Jerzego Szczepaniaka

22 maja 2015 w Łodzi adwokat Jerzy Szczepaniak został odznaczony Medalem Wolności. Adwokat został wyróżniony za zasługi w działalności na rzecz demokratycznej i niepodległej Rzeczypospolitej, w szczególności za prowadzenie spraw w procesach politycznych stanu wojennego oraz pomoc  działaczom opozycji w latach 80. Adw. Jerzy Szczepaniak od końca lat 70-tych był doradcą przedstawicieli opozycji demokratycznej. Był m.in. obrońcą Zdzisława Jaskuły, jednego z najbardziej znanych opozycjonistów łódzkich. Po wprowadzeniu stanu wojennego bronił Jerzego Dłużniewskiego, przewodniczącego Zarządu Regionu Łódzkiego NSZZ „Solidarność”. Był też obrońcą Bohdana Idzikowskiego, przewodniczącego Zarządu NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Wiosny Ludów. Wraz z adw. Stanisławem Maurerem bronili Apolinarego Przybyłowskiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w RSW Prasa Książka Ruch, oskarżonego o sabotaż gospodarczy, za który groziła kara śmierci. Przybyłowski dzięki sprawnej obronie został uniewinniony.

Seredecznie gratulujemy!

Informacje ze strony http://www.adwokatura.pl/z-zycia-ora/medale-wolnosci-dla-lodzkich-adowka...

Undefined