Iuris Link na II- Łódzkim Kongresie Kobiet

W dniach 22-23 marca b.r. odbył się w Łodzi kolejny Kongres Kobiet pod hasłem „Decyzje Kobiet”.  W jego organizację aktywnie włączyły się tym razem aż cztery kancelarie należące do Stowarzyszenia Prawników Iuris Link. 22 marca 2014  r. Adwokaci Anna Szczepaniak, Anna Kowalkiewicz oraz Aurelia Koksztys- Łuć poprowadziły w ramach II-Łódzkiego Kongresu Kobiet panel dyskusyjny pt. „Małżeństwo i Konkubinat w  świetle obowiązującego prawa”. Ambasadorką panelu była Sędzia Anna Maria Wesołowska. Ideą panelu było nie tyle podanie gotowej odpowiedzi na pytanie czy warto zawrzeć związek małżeński czy lepiej żyć w konkubinacie, ale poszerzenie świadomości prawnej uczestników panelu.  Wyszliśmy z założenia, że dzięki znajomości obowiązujących uregulowań instytucji prawa rodzinnego uczestnicy sami ocenią, którą opcję uważają dla siebie za lepszą. Z tego względu zdecydowałyśmy się w sposób kompleksowy zaprezentować najważniejsze instytucje prawa rodzinnego. Omówiliśmy skutki prawne zawarcia małżeństwa, instytucję konkubinatu i instrumenty ochrony prawnej rodziny w przypadku nie zawarcia związku małżeńskiego, małżeńskie ustroje majątkowe, w tym zagadnienia dotyczące intercyzy, a także problematykę związaną z rozwodem i separacją. W ramach panelu omówione zostały uregulowania dotyczące alimentów, pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi.                                                                                                   Problematyka naszego panelu nie tylko wpisuje się w hasło tegorocznego Łódzkiego Kongresu Kobiet, ale również nawiązuje do aktualnej sytuacji społecznej. Jak wiemy, co piąte dziecko w Polsce rodzi się w związku pozamałżeńskim. Uznałyśmy, że warto przybliżyć sytuację prawną tych rodzin, instrumenty ochrony prawnej rodziny, w szczególności ochrony dziecka jakie daje nam obowiązujące prawo rodzinne. Cieszymy się, że nasz panel zaszczyciły swoją obecnością nie tylko kobiety, ale również Panowie.             

           Tegoroczny Kongres Kobiet był niezwykle bogaty w wydarzenia- poza panelami głównymi było około 20 paneli dyskusyjnych, m.in. dotyczących sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie łódzkim,  problemów osób niepełnosprawnych, sytuacji żon przedsiębiorców i kobiet prowadzących działalność gospodarczą, a także roli kultury na różnych etapach życia. Wielką atrakcją cieszył się panel dotyczący sytuacji zawodowej kobiet „w mundurach”. Jednym z panelistów na II-ŁKK był również Adwokat Marcin Rębowski- członek Stowarzyszenia Prawników Iuris Link, który w panelu dotyczącym sytuacji kobiet na rynku pracy omówił zagadnienia związane z dyskryminacją kobiet.

            II-Łódzki Kongres Kobiet zaszczycili znamienici goście z rozmaitych środowisk społecznych, zawodowych i politycznych, m.in. członkowie różnych ugrupowań politycznych, w tym Joanna Mucha,  Barbara Labuda, Joanna Skrzydlewska, Magdalena Środa, przedstawicielki Partii Kobiet i Partii Zielonych, a także przedstawiciele władz Miasta Łodzi, w tym Prezydent Łodzi- Hanna Zdanowska, lokalni przedsiębiorcy oraz działacze społeczni i samorządowi. Na Kongresie zaprezentowały się również kandydatki w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, m.in. Weronika Marczuk i Kazimiera Szczuka.

           Uczestnictwo oraz udział w organizacji II- ŁKK był dla nas- członków Stowarzyszenia Prawników Iuris Link ciekawym i ważnym wydarzeniem, a także wyjątkową okazją do podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Autor: 
Anna Szczepaniak