MARIOLA WIĘCKOWSKA, TOMASZ BUCZAK, JULITA LUDWINIAK Z KANCELARII CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY RADCY PRAWNI

Prowadzimy działalność w Poznaniu i Warszawie. Zespół Kancelarii to prawnicy i specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Świadczmy usługi doradztwa prawnego od ponad 20 lat. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców. Obsługujemy małe i średnie firmy, ale i duże grupy kapitałowe. Partnerzy Kancelarii wywodzą swoje doświadczenie zawodowe ze współpracy z instytucjami finansowymi. W ramach Stowarzyszenia Kancelarii Iuris Link, obsługujemy Klientów w całym kraju. W odróżnieniu od dużych kancelarii sieciowych, traktujemy każdego Klienta w sposób indywidualny. Kreujemy zasady współpracy, w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, co zapewnia skuteczność naszych działań.

Doradzamy przedsiębiorcom w procesach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem firmy. Wspieramy podmioty gospodarcze w ich bieżącej działalności operacyjnej, między innymi w czynnościach związanych z nadzorem właścicielskim i wypełnianiem obowiązków korporacyjnych. Piszemy oraz opiniujemy projekty umów. Specjalizujemy się w sprawach z sukcesji uniwersalnej, przekształceniach właścicielskich oraz restrukturyzacji i upadłości. Bierzemy udział w negocjacjach biznesowych. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń.

Jesteśmy Partnerem Giełdy Papierów Wartościowych, Autoryzowanym Doradcą na NewConnect oraz na Catalyst dla obligacji nieskarbowych. To wyróżnienie wynika z budowanego od 1990 roku doświadczenia zawodowego, które podążając za transformacją naszej gospodarki odpowiadało na potrzeby doradztwa prawnego. Wiązało się z możliwościami, jakie daje rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Wspieramy prawnie procesy pozyskiwania kapitału. Przygotowujemy spółki do debiutów giełdowych. Doradzamy emitentom w kwestii wykonywania obowiązków informacyjnych i innych obowiązków spółek publicznych i ich akcjonariuszy. Administrujemy zastawem i hipoteką w związku z zabezpieczeniem obligacji. Doradzamy przy tworzeniu i funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz podmiotów licencjonowanych. Prowadzimy szkolenia z tematyki rynków kapitałowych.

W zakres doradztwa prawnego dla firm budowlanych oraz deweloperskich przygotowujemy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz raporty na potrzeby procesów inwestycyjnych. Sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów dotyczących nieruchomości. Przygotowujemy analizy w zakresie warunków procedur przetargowych. Pomagamy uzyskać wymagane prawem pozwolenia i decyzje oraz reprezentujemy Klientów w sporach przed organami publicznymi. Doradzamy w sprawach związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości i zarządzaniem nimi, prawami rzeczowymi oraz następstwem prawnym.

Mariola Więckowska – Radca Prawny

Wykonuje zawód radcy prawnego od 1990 roku. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez przedsiębiorców. Obsługuje przekształcenia, fuzje, emisje akcji, wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów Wartościowych i rynek NewConnect. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów i umowach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Prowadzi zespół specjalistów kancelarii w procesach diagnozowania stanu prawnego przedsiębiorstw, sporządzania prospektów emisyjnych i dokumentów informacyjnych. Jest wykładowcą i prelegentem na licznych konferencjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego. Specjalizację rozpoczęła od analiz i diagnoz stanu prawnego przedsiębiorstw w celu wyboru wariantu ich prywatyzacji oraz w charakterze doradcy Ministra Skarbu Państwa w procesach pozyskiwania inwestorów.

W latach 90. prowadziła i przewodniczyła radom wierzycieli w bankowych postępowaniach układowych (np. Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim). Zdobyła specjalizację w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw związaną z finansowaniem ich działalności pracując w Departamencie Restrukturyzacji Kredytów Trudnych Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. Nadzorowała działalność spółek prawa handlowego zasiadając w Radach Nadzorczych RELPOL S.A. z siedzibą w Żarach i ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, ZAP – PETRO Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, ATON - HT z siedzibą we Wrocławiu.

Zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki giełdowej TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz spółki notowanej na NewConnect MONDAY DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu. W procesach fuzji wykonała kompleksową obsługę prawną np. fuzji Cefarmu - Poznań z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. Uczestniczyła w obsłudze licznych procesów ofert publicznych, w tym: TALEX S.A., PGF S.A., dwie emisje dla PBG S.A., TELL S.A., NFI PIAST S.A., BBI Development NFI S.A., HARDEX S.A., BBI ZENERIS S.A. Uczestnik Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów, na liście profesjonalnych kandydatów do Rad Nadzorczych.

Tomasz Buczak - Radca prawny - Partner

Wykonuje zawód radcy prawnego od 1999 roku. Z kancelarią związany od lipca 2004 roku, w tym jako Partner od stycznia 2006 roku.

Specjalizuje się w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego – jest kluczowym prawnikiem kancelarii w procesach IPO i SPO oraz ofertach niepublicznych, zarówno na GPW jak i na Rynku NewConnect. Doradza klientom co do sposobu wykonywania obowiązków informacyjnych i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne oraz w kwestiach związanych ze strukturą i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Posiada Certyfikat Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu, przyznawany przez GPW.

Prowadzi badania stanu prawnego (due dilligence), przekształcania i optymalizację organizacyjną i podatkowej przedsiębiorców. Doradza w procesach tworzenia i organizacji struktur funduszy inwestycyjnych zamkniętych, jak również zarządzania nimi. Zajmuje się obsługą przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz procesów fuzji i restrukturyzacji. Prowadzi także sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma znaczące doświadczenie w zakresie stosowania prawa bankowego i tworzenia produktów bankowych.

 
 
 
 
 
 
 
Julita Ludwniak - Radca prawny - Partner

Wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 roku, z Kancelarią CSW związana jest od 2004 roku, a do grona Partnerów Kancelarii dołączyła w styczniu 2006 roku.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym i prawie pracy. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych oraz w szczególności obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.

Przeprowadza analizy stanu prawnego przedsiębiorstw, w tym due diligence nieruchomości, na potrzeby transakcji gospodarczych, restrukturyzacji oraz prospektów emisyjnych i procesów prywatyzacji. Współuczestniczy w prowadzonych przez Kancelarię przedsięwzięciach pozyskiwania finansowania i upublicznienia spółek, sporządzając części prawne prospektów emisyjnych, dokumenty informacyjne oraz zajmując się obsługą prawną publicznych emisji akcji (IPO, SPO).  Prowadzi również obsługę świadczoną dla organów spółek publicznych w zakresie przestrzegania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.

Posiada Certyfikat Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu, przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Prowadzi obsługę przedsięwzięć obejmujących tworzenie aktów założycielskich i rejestrację spółek prawa handlowego, tworzenie wewnętrznych aktów korporacyjnych oraz umów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym umów sprzedaży akcji i przedsiębiorstw.

W ramach zainteresowania prawem handlowym i prawem pracy uczestniczy w wielu procesach przekształcenia, fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych, także z uwzględnieniem aspektów pracowniczych.  Świadczy również pomoc prawną w obu dziedzinach prawa przy restrukturyzacji i likwidacji działalności gospodarczej.

W strukturach Kancelarii specjalizuje się w doradztwie w zakresie stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwach, w tym w szczególności w zakresie procesów związanych z przejściem zakładu pracy i procedur zwolnień grupowych. Reprezentuje pracodawców oraz kadrę menedżerską w sporach pracowniczych.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również obsługę prawną przedsiębiorców budowlanych oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego. W tym zakresie m.in. opiniuje i sporządza umowy o roboty budowlane, prace projektowe i nadzory inwestorskie oraz doradza w problematyce prawa zamówień publicznych.

e-mail: jludwiniak@kancelaria-csw.pl

Siedziba:

60-836 Poznań

ul. Mickiewicza 28

tel. (+48) 61 852 18 15

fax. (+48) 61 662 81 15

 

Oddział:

ul. Orzycka 6 lok. 1B 

02-695 Warszawa

tel. (+48) 22 560 76 50

fax (+48) 22 560 76 63 

Galeria: 
60-836
Ulica: 
ul. Mickiewicza 28
Tel.: 
+48 61 852 18 15