Munster Niemcy

STEPHAN PAHL FROM LAW FIRM ASP

Ulica: 
Hammer Strase 138-140

History
ASP law firm began its activity in 2006. As new form of cooperation, so far working together lawyers. Chamber’s office is placed in the historical city centre of Munster. Legal problems are often related with questions about tax that’s why we are happy that we work with tax advisers.

STEPHAN PAHL Z KANCELARII ADWOKACKIEJ ASP

Ulica: 
Hammer Strase 138-140

ASP Kancelaria Adwokacka powstała na początku 2006 r., jako nowa forma współpracy dotychczas współpracujących ze sobą adwokatów. Siedziba Kancelarii mieści się w centrum historycznego miasta Münster. Ponieważ prawne problemy często wiążą się z pytaniami w sprawie podatków jesteśmy zadowoleni, że współpracujemy z doradcami podatkowymi.

Strony

Subscribe to RSS - Munster Niemcy