Prawo cywilne

Prawo cywilne

Skarga pauliańska. Co to za instytucja i dlaczego należy ją znać?

Wygranie sporu sądowego i uzyskanie prawomocnego orzeczenia zasądzającego określoną kwotę pieniężną nie zawsze jest wystarczające dla realizacji roszczeń wierzyciela. Zdarza się bowiem często, że dłużnik, wiedząc, iż koniecznym będzie zaspok

Prawo cywilne

Dziedziczenie ustawowe – podstawowe informacje

Tematyka dziedziczenia po zmarłych wciąż budzi szereg wątpliwości ze względu na brak znajomości podstawowych zasad uregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego. Nasi klienci załamani informacją o śmierci bliskich, zjawiając się w kancelarii nie maj

Prawo cywilne

Protokół sporządzenia stanu faktycznego

Jak w urzędowej formie zabezpieczyć dowody? Co zrobić, gdy przed wszczęciem postępowania sądowego zachodzi obawa, że przeprowadzenie dowodu stanie się w przyszłości niewykonalne lub zbyt utrudnione? Jak zabezpieczyć się przed utratą możliwości

Prawo cywilne

Jak zapisać w testamencie konkretną rzecz?

W naszej praktyce zawodowej często spotykamy się z sytuacją, w której spadkobiercy zaskoczeni są informacją, że zapisy testamentowe, w których spadkodawca podzielił swój majątek wskazując kto ma otrzymać jakąś rzecz, nie znajdą odzwierciedlenia

Prawo cywilne

Nowe wyzwania w sprawach sądowych dotyczących robót budowlanych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przywróciła tak zwane „postępowanie gospodarcze” czyli postępowanie, które służy rozpoznawaniu spraw ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospo

Najlepsi autorzy

Aurelia Koksztys-Łuć
Aurelia Koksztys-Łuć
Kancelaria Adwokacka Aurelia Koksztys-Łuć Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cy
Mariola Więckowska
Mariola Więckowska
Wykonuję zawód radcy prawnego od 1990 roku. Specjalizuję się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii
Olaf Hamberger
Olaf Hamberger
Specjalizuję się w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń. W ramach wykonywan