back-arrow Powrót

Czy Twoja firma jest podmiotem zbiorowym i może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo popełnione przez osobę z nią powiązaną?

Do kategorii podmiotów zbiorowych zaliczane są między innymi spółki (cywilna, spółki prawa handlowego tj. m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), fundacje, stowarzyszenia.

Na początku 2024 roku na stronie Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat dotyczący zobowiązania Prokuratorów Regionalnych „do zwiększenia efektywności działania prokuratur w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zwłaszcza w zakresie czynów przeciwko środowisku” 📢.

Ale odpowiedzialność podmiotów zbiorowych nie dotyczy wyłącznie przestępstw przeciwko środowisku! Obejmuje szereg przestępstw, których popełnienie przez osobę powiązaną z podmiotem zbiorowym może prowadzić do odpowiedzialności tego ostatniego.

Czy wiesz, że firma może także zostać ukarana za przestępstwo, którego dopuściła się osoba powiązana z nią – na przykład członek zarządu, wspólnik, menadżer? 🚫👥

Sąd może nałożyć na podmiot zbiorowy karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do 5 mln złotych, nie wyższą jednak niż 3% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony będący podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

Oprócz kary pieniężnej Sąd może orzec przepadek przedmiotów albo korzyści majątkowej pochodzących pośrednio z czynu zabronionego, jak też nałożyć na taki podmiot różnego rodzaju zakazy, które w znacznej mierze wpłyną na jego funkcjonowanie i zaważą na dalszej działalności.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

#HambergerKukulskaLawyers #KancelariaHK #Prawo #Adwokat #PrawodlaPrzedsiebiorcow #PrawoBiznesowe #Compliance #RozwójFirm #KonsultacjePrawne #kancelariawrocław #adwokatwroclaw #kancelariaprawnawrocław #biznes

Najlepsi autorzy

Aurelia Koksztys-Łuć
Aurelia Koksztys-Łuć
Kancelaria Adwokacka Aurelia Koksztys-Łuć Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cy
Olaf Hamberger
Olaf Hamberger
Specjalizuję się w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń. W ramach wykonywan
Mariola Więckowska
Mariola Więckowska
Wykonuję zawód radcy prawnego od 1990 roku. Specjalizuję się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii

Przeczytaj inne artykuły autora

Prawo cywilne

Protokół sporządzenia stanu faktycznego

Jak w urzędowej formie zabezpieczyć dowody? Co zrobić, gdy przed wszczęciem postępowania sądo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Przygotowana likwidacja

Jak ogłosić upadłość? Czy przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością musi obawiać się po

Prawo cywilne

Mienie pozostałe po wykreśleniu spółki (podmiotu) z KRS, którym nie rozporządził właściwy organ

W praktyce obsługi prawnej spółek prawa handlowego bardzo często można spotkać się problem z

Prawo cywilne

Czy syndyk ma wgląd w akta postępowania egzekucyjnego upadłego dłużnika?

Jaka jest przyczyna nieporozumień pomiędzy syndykami i komornikami? Jak reagują komornicy? Czy sy

Biznes

Czy dopuszczalne jest stosowanie przez sądy fikcji doręczenia pierwszego pisma w sprawie kierowanego do przedsiębiorcy wpisanego do rejestru CEIDEG?

Artykuł omawia kwestię zmiany przepisów dotyczących doręczeń pierwszych pism kierowanych przez