Polecane posty

Prawo spółek handlowych

ESG – Kluczowe informacje dotyczące raportowania niefinansowego

ESG – co to jest? Pojęcie ESG to skrót od trzech angielskich słów: E – Environmental (środowisko), S- Social (społeczeństwo), G- Governance (ład korporacyjny) odnoszący się do tworzenia i raportowania systemów związanych z zarządzaniem powyżs

Biznes

Czy Twoja firma jest podmiotem zbiorowym i może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo popełnione przez osobę z nią powiązaną?

Czy Twoja firma jest podmiotem zbiorowym i może ponieść odpowiedzialność za przestępstwo popełnione przez osobę z nią powiązaną? 🤔

Biznes

Czy dopuszczalne jest stosowanie przez sądy fikcji doręczenia pierwszego pisma w sprawie kierowanego do przedsiębiorcy wpisanego do rejestru CEIDEG?

Artykuł omawia kwestię zmiany przepisów dotyczących doręczeń pierwszych pism kierowanych przez sądy do przedsiębiorców w ramach postępowania cywilnego a w szczególności odpowiada na pytanie czy w obecnym stanie prawnym tj. po zmianach postępowania

Prawo spółek handlowych

Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza – rola i funkcjonowanie Rada Nadzorcza spółki akcyjnej: sprawuje nadzór nad jej działalnością, we wszystkich sprawach określonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu Spółki; działa in corpore, w składzie us

Podział majątku

Stosunki majątkowe między małżonkami po orzeczonej bądź umownej rozdzielności majątkowej oraz w czasie separacji

Instytucja separacji Przesłanki materialnoprawne  pozytywne i negatywne separacji a/ orzeczenie separacji rozpoznawane w trybie procesowym, bądź w trybie nieprocesowym. b/ Zniesienie separacji zawsze w postępowaniu nieprocesowym. Dopuszczalność podzi

Prawo gospodarcze

Etap przekształcenia jako pierwszy krok wejścia na rynek NewConnect

Na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, notowane są akcje spółek, które przeprowadziły proces umożliwiający ich dopuszczenie do takiego notowania. Pierwszym etapem, który przechodzi podmiot nie będący spó

Najlepsi autorzy

Aurelia Koksztys-Łuć
Aurelia Koksztys-Łuć
Kancelaria Adwokacka Aurelia Koksztys-Łuć Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cy
Olaf Hamberger
Olaf Hamberger
Specjalizuję się w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń. W ramach wykonywan
Mariola Więckowska
Mariola Więckowska
Wykonuję zawód radcy prawnego od 1990 roku. Specjalizuję się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii
Zobacz wszystkie artykuły

Artykuły naszego najaktywniejszego autora

Prawo rodzinne

Podział majątku wspólnego

Kiedy nieruchomość nabyta w czasie trwania wspólności majątkowej wchodzi do majątku wspólnego

Prawo karne

Bezprawne uprowadzenie dziecka za granicę. Konwencja haska dotycząca wydawania dzieci. Jak to działa?

W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować stale rosnącą liczbę związków i małżeństw zawie

Podział majątku

Stosunki majątkowe między małżonkami po orzeczonej bądź umownej rozdzielności majątkowej oraz w czasie separacji

Instytucja separacji Przesłanki materialnoprawne  pozytywne i negatywne separacji a/ orzeczenie se

Zobacz pozostałe artykuły