O Nas

Szanowni Państwo,

Ponad 20 lat temu adwokaci i radcowie prawni z kancelarii z Gdańska, Łodzi i Poznania stworzyli Międzynarodową Sieć Kancelarii Prawnych IURIS LINK, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom klientów. Nawiązana została bliska współpraca z wybranymi kancelariami polskimi oraz zagranicznymi z kilku krajów Europy, w tym z Niemiec. Sieć IURIS LINK przyjmowała kolejne kancelarie i organizowała międzynarodowe konferencje prawne dla przedsiębiorców w Niemczech (Berlin, Frankfurt) i w Polsce (Poznań, Łódź, Lubin). Współpraca zaowocowała też wydawaniem informatora dla przedsiębiorców, zawierającego informacje o najważniejszych problemach prawnych występujących w praktyce adwokackiej i radcowskiej. W marcu 2008 roku istniejąca Sieć IURIS LINK została przekształcona w Stowarzyszenie Prawników IURIS LINK.

Obecnie Stowarzyszenie Iuris Link zrzesza adwokatów i radców prawnych z różnych miast Polski oraz Niemiec, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Jego statutowym celem jest współpraca w podwyższaniu standardów zawodowych i zapewnienie klientom wszechstronnej i profesjonalnej obsługi prawnej. Członkowie Iuris Link dzięki swoim specjalizacjom wspierają się, wymieniają się doświadczeniami i pracują nad wspólnymi projektami. Ważną częścią działalności Iuris Link jest wydawanie Biuletynu Iuris Link zawierającego informacje o aktualnych zmianach w prawie oraz artykuły dotyczące najczęstszych problemów naszych klientów. Wychodząc naprzeciw zmianom w dostępie do informacji, od 2023 r. uruchomiliśmy niniejszy portal prawniczy w którym oprócz informacji o członkach Iuris Link i naszych Kancelariach, macie Państwo okazję zapoznać się z ciekawymi publikacjami naszych autorów, w których staramy się na bieżąco reagować na istotne problemy prawne, z którymi spotykamy się w naszej praktyce zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o członkach Iuris Link, zrealizowanymi przez nas projektami, Biuletynami oraz artykułami, w których znajdziecie Państwo cenne informacje z życia prawniczego.

Nasza lokalizacja

Władze Stowarzyszenia Iuris Link