Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Zabezpieczenie potrzeb rodziny w sprawie o rozwód a pełnoletniość dzieci

W sprawie o rozwód, sąd na wniosek jednego z małżonków może orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, obejmujących także koszty utrzymania pełnoletnich dzieci. Uchwała SN z 28.11.2012 r., III CZP 77/12 W sprawie o rozwó

Prawo rodzinne

Czy po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków po rozwodzie lub separacji oraz po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej można prowadzić postępowanie o podział majątku wspólnego?

Zgodnie z treścią art.124 ust.1 Prawa Upadłościowego (ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28.03.2003 roku, z późn. zm., Dz.U Nr 60, poz. 535), jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków

Prawo rodzinne

Wydziedziczenie czyli pozbawienie prawa do zachowku

Często w sprawach spadkowych spotykamy się ze stwierdzeniem naszych klientów, że zostali „wydziedziczeni” bo ich zmarły członek rodziny (spadkodawca) nie uwzględnił ich w swoim testamencie. Błędnie zakładają, że skoro nie dziedziczą, to są

Prawo rodzinne

Podział majątku wspólnego

Kiedy nieruchomość nabyta w czasie trwania wspólności majątkowej wchodzi do majątku wspólnego, a kiedy do majątku osobistego każdego z małżonków ? Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.i o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami z mo

Prawo karne

Bezprawne uprowadzenie dziecka za granicę. Konwencja haska dotycząca wydawania dzieci. Jak to działa?

W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować stale rosnącą liczbę związków i małżeństw zawieranych z osobami innej narodowości oraz pochodzenie dzieci od rodziców z różnych krajów. Przemieszczanie się rodzin pomiędzy państwami celem utrzymania

Najlepsi autorzy

Aurelia Koksztys-Łuć
Aurelia Koksztys-Łuć
Kancelaria Adwokacka Aurelia Koksztys-Łuć Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cy
Mariola Więckowska
Mariola Więckowska
Wykonuję zawód radcy prawnego od 1990 roku. Specjalizuję się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii
Olaf Hamberger
Olaf Hamberger
Specjalizuję się w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń. W ramach wykonywan