author

Dzień dobry, nazywam się Olaf Hamberger

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń. W ramach wykonywanej pracy zawodowej specjalizuje się w szeroko rozumianym postępowaniu cywilnym, w tym postępowaniu egzekucyjnym, postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Zawodowo zajmuje się obsługą prawną pozasądowych organów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Równolegle do działalności zawodowej prowadzi działalność naukową, wynikiem której są studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii  Uniwersytu Wrocławskiego we Wrocławiu. Działalność naukowa przejawia się również w prowadzeniu zajęć ze studentami Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz czynnym uczestniczeniu w licznych konferencjach naukowych w postaci prowadzenia wykładów . Dodatkowo w ramach realizacji tej działalności  jestem autorem kilku publikacji naukowych w tematyce postępowania cywilnego oraz egzekucyjnego. Łącząc powyższe dwie aktywności, prowadzę także wykłady na szkoleniach zawodowych organizowanych dla poszczególnych grup zawodowych, w tym organizowanych przez Komisję Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej, na konferencji naukowej i szkoleniu zawodowym przy udziale Okręgowej Rady Adwokackie w Opolu oraz Izby Komorniczej we Wrocławiu. Prowadziłem również szkolenie dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o tematyce wymagań stawianych przez przepisy prawa operatom sporządzanym na potrzeby postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

Moje miejsce pracy: Kancelaria Hamberger & Kukulska Business Lawyers

Moje artykuły

recently-post-1
Prawo cywilne

Protokół sporządzenia stanu faktycznego

  • post-user
  • Olaf Hamberger
  • 12 maja 2021

Jak w urzędowej formie zabezpieczyć dowody? Co zrobić, gdy przed wszczęciem postępowania sądowego zacho...

recently-post-1
Prawo upadłościowe i naprawcze

Przygotowana likwidacja

  • post-user
  • Olaf Hamberger
  • 12 czerwca 2021

Jak ogłosić upadłość? Czy przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością musi obawiać się postępowani...

recently-post-1
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Prawo spółek handlowych Prawo upadłościowe i naprawcze

Mienie pozostałe po wykreśleniu spółki (podmiotu) z KRS, którym nie rozporządził właściwy organ

  • post-user
  • Olaf Hamberger
  • 12 października 2022

W praktyce obsługi prawnej spółek prawa handlowego bardzo często można spotkać się problem związanym ...