Prawo upadłościoweinaprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze

Czy syndyk ma wgląd w akta postępowania egzekucyjnego upadłego dłużnika?

Jaka jest przyczyna nieporozumień pomiędzy syndykami i komornikami? O relacjach pomiędzy syndykami oraz komornikami powiedzieć, że są szorstkie, to tak jakby nic nie powiedzieć. Brak wzniosłych uczuć pomiędzy syndykami a komornikami widoczny jest

Prawo upadłościowe i naprawcze

Mienie pozostałe po wykreśleniu spółki (podmiotu) z KRS, którym nie rozporządził właściwy organ

W praktyce obsługi prawnej spółek prawa handlowego bardzo często można spotkać się problem związanym z mieniem, które nie zostało rozdysponowane w toku postępowania likwidacyjnego i w konsekwencji pozostawało po spółce, która została wykre

Prawo nieruchomości

Dochodzenie opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

W ostatnim okresie spotykamy się często z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z tytułu dokonania tej czynności powstają opłaty należne jednostce samorządu te

  • admin
  • admin
  • 14 września, 2022
Prawo upadłościowe i naprawcze

Przygotowana likwidacja

Jak ogłosić upadłość? Czy przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością musi obawiać się postępowania upadłościowego oraz że straci kontrolę nad swoim przedsiębiorstwem? Czy składając wniosek o ogłoszenie upadłości można mieć wpływ na t

Najlepsi autorzy

Aurelia Koksztys-Łuć
Aurelia Koksztys-Łuć
Kancelaria Adwokacka Aurelia Koksztys-Łuć Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cy
Mariola Więckowska
Mariola Więckowska
Wykonuję zawód radcy prawnego od 1990 roku. Specjalizuję się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii
Olaf Hamberger
Olaf Hamberger
Specjalizuję się w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń. W ramach wykonywan