back-arrow Powrót
Sąd

Jak najdalej od Sądów?

Każdego roku do polskich sądów wpływa około 15 milionów wniosków i pozwów. Mamy w Polsce 10 tysięcy sędziów, co oznacza, że każdy sędzia powinien rozpoznawać rocznie 1500 spraw a miesięcznie 125. Jeśli liczbę tą przeliczymy na 26 dni pracy w miesiącu, sędzia winien dziennie rozstrzygnąć niemal pięć spraw. A gdzie jest czas na analizę dokumentów, przygotowanie rozpraw, przesłuchiwanie świadków i stron oraz sporządzanie uzasadnień.

Mówiąc najkrócej, przedstawione wyżej dane oznaczają, że Wymiar Sprawiedliwości nie może działać sprawnie, ze szkodą dla obywateli. Czas oczekiwania na termin sprawy trwa zwykle więcej niż kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Na wydanie orzeczenia, czeka się czasami nawet kilka lat.

Nic dziwnego, że trudno spotkać pozytywne opinie uczestników sądowych batalii, na temat sprawności Wymiaru Sprawiedliwości.

Od wielu już lat organizacje prawników, sędziów, adwokatów czy radców prawnych apelują o pilną i efektywną reformę Wymiaru Sprawiedliwości. Niestety bezskutecznie. Podejmowano próby zmian, ale niewiele uległo poprawie. Niektóre zmiany z ostatnich lat okazały się nietrafione i wręcz pogorszyły sprawność działania Sądów.

Jaskółką dobrej zmiany stało się wprowadzenie do Wymiaru Sprawiedliwości instytucji mediacji. Jej istotą jest skierowanie sprawy, za zgodą stron, do sądowego mediatora, który podejmuje próby ugodowego załatwienia sporu, przedstawiając wszelakie argumenty prawne i faktyczne. Jeśli dojdzie do ugody, po zatwierdzeniu przez Sąd, ma ona wagę wyroku sądowego. Wiemy już, że instytucja mediacji jest w wielu przypadkach skuteczna. Jednakże w dalszym ciągu Wymiar Sprawiedliwości jest nieudolny i nie spełnia oczekiwań obywateli.

Powstaje pytanie czy można znaleźć inny sposób rozwiązywania sporów, aby uniknąć sądowych procesów?

Jest taka szansa choć nie w każdej sprawie. Zależy to przede wszystkim od prawnika, adwokata lub radcy prawnego, do którego zwróci się strona.

Pierwsza rozmowa z klientem winna określić jego żądania, oraz stan faktyczny i argumenty na poparcie tego żądania. Ważne jest ustalenie jakie dowody potwierdzą stanowisko klienta. Ważne jest aby przekazać pełnomocnikowi stanowisko strony przeciwnej i ewentualne argumenty jakie mogą być przedstawiane.

Na podstawie opisanego rzetelnie stanu faktycznego adwokat będzie mógł wstępnie ocenić czy roszczenia skarżącego mają uzasadnienie prawne, a co za tym idzie jakie są szanse wygrania sporu. Będzie też można wstępnie przeanalizować czy strona przeciwna też ma szanse na wygranie sporu w całości lub części.

Praktyka pokazuje, że bardzo często Sądy przyznają rację częściowo i jednej i drugiej stronie.

Doświadczony prawnik, po uzyskaniu od klienta rzetelnych informacji, będzie w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa ocenić szanse na wygranie przyszłego sporu. Ocena tych szans nigdy nie jest pewnością, bowiem nie wiemy jakie dowody przedstawi druga strona.

Biorąc pod uwagę niepewność przyszłego rozstrzygnięcia sądowego, która istnieje zawsze, rzetelny adwokat lub radca prawny winien zaproponować klientowi podjęcie negocjacji ze stroną przeciwną w celu ugodowego zamknięcia sporu. Jeśli prawnik tego nie zaproponuje, trzeba zwrócić się do innego . Czasem warto zrezygnować z części roszczeń, aby uniknąć kosztów sądowych i długotrwałego procesu.

Przysłowie mówi, „kto szybko płaci podwójnie płaci”. Jednakże uniknięcie stresu i czasu na posiedzenia sądowe też ma wartość.

Jeśli jest szansa na rozwiązanie sporu inaczej, trzymajmy się jak najdalej od sądów.

Najlepsi autorzy

Aurelia Koksztys-Łuć
Aurelia Koksztys-Łuć
Kancelaria Adwokacka Aurelia Koksztys-Łuć Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cy
Mariola Więckowska
Mariola Więckowska
Wykonuję zawód radcy prawnego od 1990 roku. Specjalizuję się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii
Olaf Hamberger
Olaf Hamberger
Specjalizuję się w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń. W ramach wykonywan

Przeczytaj inne artykuły autora

Prawo nieruchomości

Wspólnota mieszkaniowa – jak połączyć lokale, lub jak je podzielić

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy właściciel dużego lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej chcia

Inne

Co to znaczy prawo i sprawiedliwość?

Z tych dwóch słów tylko pierwsze ma rzeczywistą treść. Określenie sprawiedliwość w istocie