back-arrow Powrót

Wspólnota mieszkaniowa – jak połączyć lokale, lub jak je podzielić

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy właściciel dużego lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej chciałby podzielić ten lokal na dwa mniejsze. Celem może być na przykład obniżenie ponoszonych kosztów dużego mieszkania i po podziale na dwa mniejsze, uzyskanie dochodu z wynajęcia lokalu wyodrębnionego lub chęć zapewnienia teściowej odrębnego mieszkania. Może też powstać potrzeba połączenia dwóch lokali sąsiadujących dla zwiększenia powierzchni mieszkalnej rodziny. Przepisy prawa dopuszczają zarówno możliwość podziału lokalu na mniejsze lub połączenia w jeden dwóch lub więcej lokali.

Wiążą się z tym jednak dość skomplikowane lecz konieczne procedury. Przede wszystkim niezbędne jest przygotowanie projektu budowlanego uwzględniającego konieczne prace budowlane. Projekt taki będzie musiał być zaakceptowany przez starostę, który stwierdzi o spełnieniu wymagań samodzielności lokali lub lokalu.

Trzeba też pamiętać, że zarówno podział lokalu jak i jego połączenie z innym lokalem spowoduje konieczność zmiany udziałów właściciela „ nowego „ lokalu w częściach wspólnych budynku. Zmienią się też księgi wieczyste prowadzone dla poszczególnych lokali. Zmiany te muszą mieć formę aktu notarialnego.

Przede wszystkim jednak właściciel lub właściciele lokali podlegających przekształceniu muszą przejść procedurę uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na przeprowadzenie podziału lub połączenia lokali. Zgoda ta musi być wyrażona w postaci uchwały właścicieli lokali – członków Wspólnoty. Wynika to jednoznacznie z treści art. 22 pkt.4 ustawy o własności lokali.

Zdarza się, że członkowie Wspólnoty z różnych przyczyn nie wyrażą zgody na proponowane zmiany. Powstaje pytanie czy wnioskodawcy mogą pokonać przeszkodę w postaci braku pozytywnej uchwały Wspólnoty.  Na szczęście ustawodawca przewidział takie sytuacje i dopuścił
możliwość wystąpienia do Sądu z żądaniem wydania orzeczenia zezwalającego na dokonanie podziału lub połączenia lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej, mimo negatywnej uchwały członków Wspólnoty. Przygotowanie takiego pozwu wymaga jednak wiedzy kompetentnego prawnika i jego udziału w postępowaniu sądowym.

Najlepsi autorzy

Aurelia Koksztys-Łuć
Aurelia Koksztys-Łuć
Kancelaria Adwokacka Aurelia Koksztys-Łuć Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cy
Mariola Więckowska
Mariola Więckowska
Wykonuję zawód radcy prawnego od 1990 roku. Specjalizuję się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii
Olaf Hamberger
Olaf Hamberger
Specjalizuję się w prawie gospodarczym i spółek handlowych, oraz dochodzeniu roszczeń. W ramach wykonywan

Przeczytaj inne artykuły autora

Inne

Co to znaczy prawo i sprawiedliwość?

Z tych dwóch słów tylko pierwsze ma rzeczywistą treść. Określenie sprawiedliwość w istocie

Sąd

Jak najdalej od Sądów?

Każdego roku do polskich sądów wpływa około 15 milionów wniosków i pozwów. Mamy w Polsce 1