Regionalne spotkanie zarządców nieruchomości w Łodzi

W dniu 20 lutego 2014 r. odbyło się w Łodzi Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości zorganizowane przez Polski Instytut Rozwoju Rynku. Cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości jest już dziewiątą edycją tego wydarzenia. Jest to seria dziesięciu konferencji, które odbywają się na terenie całego kraju, cieszących się dużą popularnością.

W konferencji zorganizowanej w Łodzi wzięli udział m.in. przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, właściciele firm zarządzających nieruchomościami, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcy i administratorzy nieruchomości.

Patronat Merytoryczny nad konferencją objęli adw. Anna Kowalkiewicz oraz Adw. Marcin Rębowski – członkowie Stowarzyszenia Prawników Iuris Link.

Głównym celem konferencji było omówienie istotnych problemów prawnych, które pojawiają się w codziennej działalności każdej spółdzielni mieszkaniowej oraz każdej wspólnoty mieszkaniowej.

W trakcie konferencji omówiliśmy więc kwestie związane z windykacją należności we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się problematyka dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej, przedawnienia roszczeń należnych wspólnocie mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej od niepłacących lokatorów, przerwania biegu terminu przedawnienia oraz sprzedaży zadłużonego lokalu.

Uczestnicy konferencji byli również bardzo zainteresowani jak w świetle prawa skutecznie poradzić sobie z uciążliwym lokatorem, który swoim nagannym zachowaniem wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

Udział w Regionalnym Spotkaniu Zarządców Nieruchomości w Łodzi był okazją do poznania wielu ciekawych ludzi i podzielenia się z nimi naszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym. 

Autor: 
Anna Kowalkiewicz